WELKOM, WIJ ZIJN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
VAN DE BASISSCHOOL SWENTIBOLD IN BORN

Get in touch

Wat wij doen…

Als medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders willen wij mede vormgeven aan het beleid op basisschool Swentibold te Born en bijdragen aan de uitvoering van dat beleid.

Lees meer over de MR ยป